Politica de confidentialitate

Spread the love

Credem in informarea ta corecta in legatura cu modul in care colectam, prelucram si protejam datele tale cu caracter personal acestui site, drept urmare, in cele ce urmeaza iti vom explica in detaliu ce tipuri de date colectam de la tine, in ce scop le folosim si care sunt drepturile tale.

Arvay Educational & Consulting colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal (denumit operator de date cu caracter personal) in baza legala conferita de articolul 6, alineatul 1, litera (a) din Regulamentul 679/2016.

Prin intermediul acestei pagini de Politica de Confidentialitate, te informam cu privire la masurile pe care Arvay Educational & Consulting le-a implementat pentru protectia datelor pe care platformaarvayeducational.eu le colecteaza, dar si asupra drepturilor pe care le ai tu (denumit „persoana vizata”), odata cu intrarea oficiala in vigoare a Regulamentului 679/2016, cunoscut sub denumirea de Regulementul General de Protectie a Datelor cu Caracter Personal.

In virtutea functiei de Operator de date, Arvay Educational & Consulting a implementat masuri tehnice si organizationale adecvate pentru a asigura o protectie eficienta a datelor personale prelucrate prin intermediul acestei platforme.

Cu toate acestea, te informam asupra faptului ca transmiterea de date prin intermediul retelei de Internet poate, in principiu, sa prezinte lacune de securitate, drept urmare nu se poate garanta o protectie absoluta. Din acest motiv, fiecare persoana vizata are libertatea de a ne transfera date cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

 

CE DREPTURI AI?

Intrarea oficiala in vigoare a noului Regulement de Protectie a Datelor cu Caracter Personal iti confera o serie de drepturi, dupa cum urmeaza:

 1. Dreptul de acces la date

Articolul 15 din GDPR iti asigura dreptul de a obtine din partea Arvay Educational&Consulting o confirmare asupra faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care te privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii:

 • Scopul procesarii;
 • Categoriile de date stocate;
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost sau le vor fi dezvaluite datele cu caracter personal, în special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
 • Daca este posibil, perioada prevazuta pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
 • Existenta dreptului de a solicita rectificari sau stergeri de date cu caracter personal de la operator sau de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata, sau de a se opune unei asemenea prelucrări;
 • Existenta dreptului de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere;
 • In cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile cu privire la sursa acestora;
 • Existenta unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv profilarea, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR si, cel putin in acele cazuri, informatii relevante cu privire la logica implicata, precum si semnificatia si consecintele preconizate pentru utilizarea unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

Daca va exista o astfel de solicitare, Arvay Educational & Consulting va furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, daca acest proces nu aduce atingere drepturilor si libertatilor altora.

 1. Dreptul de a-ti retrage consimtamantul

Articolul 7, alineatul (3) din GDPR iti confera dreptul de a-ti retrage in orice moment consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 1. Dreptul la stergerea datelor/dreptul de a fi uitat

Articolul 17 din GDPR iti garanteaza dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fara intarzieri nejustificate.

Avem obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • doresti sa iti retragi consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • te opui prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (1) din GDPR si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea, sau te opui prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul;
 • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;
 1. Dreptul la rectificarea datelor

Articolul 16 din GDPR iti asigura dreptul de a obtine de la Arvay Educational & Consulting, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc.

In functie de scopurile in care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

 1. Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Articolul 18 din GDPR iti garanteaza dreptul de a obtine din partea Arvay Educational&Consulting restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele situatii:

 • contesti exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegala, iar tu te opui stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar tu le soliciti pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • te-ai opus prelucrarii de date in conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor tale.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor

Dreptul la portabilitatea datelor este garantat de articolul 20 din GDPR. Acest drept iti permite sa ne soliciti datele cu caracter personal care te privesc intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat.

Ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea Aravay Educational&Consulting, in cazul în care:

 • prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b);
 • prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

De asemenea, ai dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la un operator la altul, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la portabilitatea datelor este garantat atata vreme cat folosirea lui nu aduce atingere drepturilor si libertatilor altora.

 1. Dreptul la opozitie

In virtutea articolului 21 din GDPR, ai dreptul de a te opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care te afli, prelucrarii de date, inclusiv crearii de profiluri.

Odata invocat acest drept, Arvay Educational & Consulting nu mai prelucreaza datele tale personale, cu exceptia cazului in care Arvay Educational & Consulting demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor tale, sau ca scopul este constatarea sau apararea unui drept in instanta.

 1. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata a datelor, inclusiv creare de profiluri

GDPR iti garanteaza dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care te privesc sau care te afecteaza in mod semnificativ, atat timp cat decizia:

 • nu este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre tine (denumita persoana vizata) si Arvay Educational & Consulting (denumit Operator).
 • nu este autorizata de legislatia Uniunii sau a statului membru la care este supus operatorul si care prevede, de asemenea, adoptarea de masuri adecvate pentru a proteja drepturile si libertatile persoanei vizate si interesele legitime sau
 • nu se bazeaza pe consimtamantul explicit al subiectului vizat.

In cazul in care decizia nu este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date sau se bazeaza pe consimtamantul explicit al subiectului vizat, Arvay Educational & Consulting pune in aplicare masuri adecvate pentru a proteja drepturile si libertatile tale si interesele legitime, cel putin dreptul de a obtine o interventie umana din partea Arvay Educational&Consulting, de a-ti exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate anterior ne poti contacta utilizand datele de contact ale operatorului Arvay Educational & Consulting.

 

NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI

Operatorul de date, in virtutea Regulamentului General de Protectie a Datelor cu Caracter Personal (GDPR) este:

 • Arvay Educational & Consulting
 • Adresa: Str. Fildesului nr. 10, sector 3, Bucuresti
 • Telefon: +4 0742147281
 • Email: office@arvayeducational.eu
 • Website: arvayeducational.eu

 

 1. Dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere

In Romania, autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Pentru transmiterea unei plangeri catre ANSPDCP este necesara completarea unui formular tip care se regaseste pe site-ul www.dataprotection.ro, la sectiunea „Plangeri”.

Datele de contact ale ANSPDCP:

 • Adresa de email: anspdcp@dataprotection.ro
 • Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212
 • Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

 

CE DATE COLECTEAZA PLATFORMA arvayeducational.eu?

Prin intermediul platformei arvayeducational.eu, Arvay Educational & Consulting colecteaza o serie de date cu caracter personal, precum:

 • Nume si Prenume
 • Data nasterii
 • Telefon
 • Adresa
 • Adresa de email

Acest pachet de date cu caracter personal este utilizat pentru completarea sectiunii de Inregistrare pe platforma, un pas vital in procesul de sprijin financiar prin donatii pentru cazul social pe care l-ai ales.

 

SCOPURILE PENTRU CARE UTILIZAM ACESTE DATE

 1. Arvay Educational & Consulting utilizeaza aceste date pentru a-ti oferi oricand acces la contul donatorului, unde vei gasi urmatoarele informatii:
 • Beneficiarul donatiilor
 • Suma donata in luna respectiva pentru cazul ales
 • Suma totala primita de beneficiar de la toti donatorii care au ales cazul
 • Sectiune cu informatii actualizate despre situatia beneficiarului

Drept urmare, pentru acest scop nu este necesar obtinerea unui consimtamant din partea ta, deoarece decizia de creare al unui cont pe platforma arvayeducational.eu reprezinta automat transmiterea consimtamantului tau.

Strict pentru scopul mentionat mai sus, Arvay Educational & Consulting va stoca datele tale personale pentru o perioada determinata doar de scopurile legitime pe care le are in acest moment in derulare, dar si de preferintele tale, aplicate in virtutea drepturilor pe care GDPR ti le confera.

Cu alte cuvinte, daca vrei sa te folosesti de drepturile specifice oferite de GDPR, si anume de retragerea consimtamantului, de stergerea datelor, de restrictionarea utilizarii lor sau de opozitie fata de prelucrarea datelor, Arvay Educational & Consulting va sista imediat utilizarea lor.

De retinut este faptul ca GDPR ne rezerva dreptul de a refuza aplicarea drepturilor tale in cazurile in care aplicarea unor masuri care reflecta dreptul tau incalca drepturile si libertatile altora sau atunci cand Arvay Educational & Consulting demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor tale, sau ca scopul este constatarea sau apararea unui drept in instanta.

 1. De asemenea, o parte din datele introduse de tine in sectiunea de Inregistrare vor fi utilizate pentru campanii de atragere de noi donatori, prin procesul de targetare a unor audiente similare.

Mentionam ca, pentru derularea de campanii de targetare a unor audiente similare, avem nevoie doar de adresa ta de email.

NU iti vom trimite reclame agresive sau orice alt tip de informatii pe email. Adresa ta este necesara exclusiv in mod indirect, pentru a localiza si alti donatori.

Prelucrarea adresei tale de email pentru scopul mentionat anterior se supune articolului 6 din GDPR, drept urmare este necesara obtinerea consimtamantului din partea ta.

In vederea obtinerii acordului tau, in partea de jos a formularului de creare a unui nou cont pe platforma va fi afisata o informare in legatura cu acest aspect, impreuna cu solicitarea consimtamantului pentru a utiliza datele date in scopul mentionat mai sus.

Iti poti retrage in orice moment acest consimtamant, in acord cu articolul 7, alineatul 3 din GDPR.

Daca doresti sa iti retragi consimtamantul fata de utilizarea datelor dale in campanii de atragere de noi donatori, prin intermediul unui proces de targetare a unor audiente similare, te rugam sa ne contactezi la adresa de email office@arvayeducational.eu sau la numarul de telefon 021.233.21.34.

 

PROCEDURA IN CAZUL DATELOR BANCARE

Platforma arvayeducational.eu nu stocheaza si nu prelucreaza date bancare.

 

POLITICA DE COOKIE-URI

Platforma arvayeducational.eu utilizeaza cookie-uri cu scopul de a imbunatati experienta ta pe site. Pentru mai multe detalii despre ce sunt cookie-urile si modul in care le utilizam, te rugam sa consulti pagina noastra de Politica de cookie-uri.

Vizualizări: 1
© Arvay Educational & Consulting